امام حسین(ع)؛ انسان ضدّ غرور 3 – آیت الله مجتبی تهرانی

عناوين موجود در این سخنرانی: «غرور» یعنی فریب ناشی از جهل حسین(علیه‏ السلام) مغرور نبود و کسی را مغرور نکرد حسین(علیه‏ السلام) از ابتدا پایان کار را می‏ دانست نامه حسین(علیه‏ السلام) به بنی ‏هاشم گفت‏ و گوی حسین(علیه‏ السلام) با اُمّ‏ سلمه گفت‏ گوی حسین(علیه‏ السلام) با برادرش گفت‏ گوی حسین(علیه‏ السلام) با عبدالله […]

امام حسین(ع)؛ انسان ضدّ غرور 2 – آیت الله مجتبی تهرانی

عناوين موجود در این سخنرانی: عبدالله بن‏ عمر و بهره‏ گیری از اهرم‏ های شیطانی تهدید، تطمیع و تحمیق در کلام عبدالله بن ‏عمر تبیین معنای «تحمیق» دنیا سپر دین یا دین سپر دنیا؟! پاسخ به شُبهه تطمیع در حرکت امام حسین(علیه‏ السلام) رجال الهی از ابزارهای شیطانی استفاده نمی کنند یا حسین، به خدا […]

امام حسین(ع)؛ انسان ضدّ غرور 1 – آیت الله مجتبی تهرانی

عناوين موجود در این سخنرانی: نامه یزید برای بیعت گرفتن از امام پاسخ امام به درخواست بیعت مقابله دو جریان «خدا محور» و «شیطان محور» «براندازی» نه «جانشینی» «مثلِ یزید» سزاوار حکومت اسلامی نیست! با یزید، کار اسلام تمام است! مقابله با یزید به حکم عقل و نقل اهرم‌ حکومتها برای تشکیل و بقا اهرم […]

امام حسین(ع)؛ انسان ضدّ غرور 8 – آیت الله مجتبی تهرانی

عناوين موجود در این سخنرانی: «اصلاح امّت» برای «بقای اسلام» اصلاح ظاهری و اصلاح باطنی اصلاحِ روش و اصلاحِ بینش تا ظاهر اصلاح نشود، باطن اصلاح نمی ‏شود اصلاح ظاهری در حرکت امام حسین(علیه‏ السلام) «جهل» موجب مرگ و «بینش» موجب حیات امّت است اصلاح باطنی در حرکت امام حسین(علیه‏ السلام) امام حسین(علیه‏ السلام) به […]

امام حسین(ع)؛ انسان ضدّ غرور 7 – آیت الله مجتبی تهرانی

عناوين موجود در این سخنرانی : اشاره حضرت اباعبدالله علیه السلام به شهادت خود اشاره به سرانجام کار دشمنان پیش‌بینی ذلّت و خواری برای دشمنان «امام» نمی‌دانست چه خواهد شد؟! اوّلین برخورد با کوفیان روشن‌گری جنایات امویان هشدار نسبت به انهدام فروع دین هدم دین به وسیله تغییر فروع دین همه از فساد یزید آگاه […]

امام حسین(ع)؛ انسان ضدّ غرور 6 – آیت الله مجتبی تهرانی

عناوين موجود در این سخنرانی: بقای اسلام؛ هدف اصلی قیام امام حسین(علیه ‏السلام) یک سنّت الهی: هر حرکتی اثر وضعی دارد یک هشدار جدّی به مدّعیان دین ‏داری ضرر ترک دنیا کمتر از ضرر ترک دین است! خدا با دین‌ داران کار دارد. علم امام به سرنوشت خود و مخالفینش پیش ‌بینی عاقبت مخالفین 1.    […]

امام حسین(ع)؛ انسان ضدّ غرور 5 – آیت الله مجتبی تهرانی

عناوين موجود در این سخنرانی: در مکتب الهی، هدف وسیله را توجیه نمی کند جان و مالت را فدای دینت کن! مال فدای جان، جان فدای دین! شیطان و دنیا، دو فریب‏ دهنده اصلی خدا به تو عقل و وحی را داده که فریب شیطان و دنیا را نخوری! کوفیان اهل فریب بودند، امّا حسین(علیه‏ […]

امام حسین(ع)؛ انسان ضدّ غرور 4 – آیت الله مجتبی تهرانی

عناوين موجود در این سخنرانی: امام حسین(علیه السلام) فریب اهل کوفه را نخورد می‏خواهیم شعور پیدا کنیم و حسین(علیه السلام) را بشناسیم با ابزارهای شیطانی نمی‏توان به اهداف الهی رسید برای رسیدن به هدف الهی باید از «جان» هم بگذری از جان‏ گذشتگی برای اهداف الهی، سنّتی الهی است «جاودانگی» و «خوشی» را در نشئه […]

امام حسین(ع)؛ انسان ضدّ غرور 9 – آیت الله مجتبی تهرانی

عناوين موجود در این سخنرانی   : شیوه اصلاحی امام حسین(علیه ‏السلام): اصلاحِ روش برای اصلاحِ بینش علّت تقدّم اصلاحِ روش بر اصلاحِ بینش مهارِ شرع بر حیوانِ نفس سرگردانی روح بین عقل و هواهای نفسانی «تقوا» ثمره عمل به آداب ظاهری شریعت؛ «بینش» ثمره تقوا اصلاح ظاهری امّت، زمینه‏ ساز اصلاح باطنی آن می ‏شود […]

امام حسین(ع)؛ انسان ضدّ غرور 10 – آیت الله مجتبی تهرانی

عناوين موجود در این سخنرانی : نگرانی امیرالمؤمنین علیه‌السلام برای امّت پیروی از هواهای نفسانی مانع فهم حق همه هوای نفس دارند، پیروی از آن مذموم است اصلاح بینش به‌وسیله امر به معروف عباراتی از امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تنها راه اصلاح امّت، عمل به شریعت قیام امام حسین، علیه «حکومت» بود رابطه «حکومت» و «اسلام» 1-   […]